Prosty i niezawodny w codziennym użytkowaniu program komputerowy, który w znaczący sposób podnosi efektywność pracy księgowości i działu finansowego. Jest przeznaczony dla podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia księgowości w oparciu o księgi handlowe według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości, samodzielnych księgowych oraz biur rachunkowych.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom projektowym, uniwersalności i elastyczności możliwe jest prowadzenie ewidencji i rozliczeń w przedsiębiorstwach o dowolnej strukturze organizacyjnej, profilach działalności  i statusie prawnym oraz jednostkach administracji publicznej.

Podstawową zaletą systemu jest możliwość otrzymania natychmiastowych i czytelnych informacji o aktualnej kondycji finansowej.

Podstawowa funkcjonalność programu FLEKS:

A) Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe prowadzone za pomocą programu FLEKS obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:

 1. dziennik,
 2. księgę główną,
 3. niektóre księgi pomocnicze,
 4. zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont niektórych ksiąg pomocniczych.

B) Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT

Ewidencja dla celów podatku VAT obejmuje:

 1. prowadzenie wykazów faktur zawierających podatek naliczony (zakup) oraz faktur zawierających podatek należny (sprzedaż i czynności z nią związane) zwanych rejestrami,
 2. sporządzenie deklaracji podatkowej VAT-7 / VAT-7K,
 3. sporządzenie deklaracji podatkowej VAT-UE.

C) Sporządzanie dokumentów związanych z obrotem pieniężnym i rozrachunkami

W ramach programu FLEKS istnieje możliwość sporządzania dokumentów:

 1. polecenia przelewu w formie papierowej lub elektronicznej dla oprogramowania typu homebanking,
 2. kasa przyjmie i kasa wypłaci w formie papierowej oraz możliwości emisji druku raportu kasowego,
 3. wezwania do zapłaty, noty odsetkowej oraz potwierdzenia salda.

D) Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Kompleksowa obsługa gospodarowania środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. Do dyspozycji między innymi:

 1. zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa oraz indywidualna),
 2. automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 3. automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
 4. ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

Co ponadto warto wiedzieć o programie FLEKS:

 • jest kontynuacją bardzo popularnej wersji systemu FK pracującej w środowisku DOS,
 • jest programem autorskim, więc istnienie możliwość jego dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta,
 • jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości (w oparciu o założenia której został zaimplementowany),
 • jest bardzo prostym w obsłudze programem, z przyjaznym i czytelnym interfejsem użytkownika co zwiększa efektywność pracy,
 • dane programu mogą być składowane w plikach FoxPro DBF (dla małych instalacji) lub zarządzane przez Microsoft SQL Server co gwarantuje wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo pracy,
 • dzięki swojej budowie oraz wbudowanemu mechanizmowi importu/eksportu danych doskonale integruje się z innym oprogramowaniem, które funkcjonuje w danej firmie,
 • umożliwia prowadzenie ksiąg rachunkowych dla wielu podmiotów (doskonale sprawdza się w biurach rachunkowych),
 • umożliwia prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych (zestawienie planu i wykonania budżetu z podziałem dochodów i wydatków na działy, rozdziały i paragrafy)
 • użytkownicy pracują w kontekście roku obrotowego, którego długość jest dowolnie definiowalna,
 • rejestrację i edycję dokumentów można prowadzić niezależnie w różnych okresach rozliczeniowych,
 • umożliwia gromadzenie danych w jednej bazie zbiorczej, a następnie ich przetwarzanie pod kątem analizy (doskonałe rozwiązanie dla firm wielooddziałowych ze zdecentralizowanym modelem księgowości),
 • umożliwia ewidencję transakcji w walutach obcych,
 • FLEKS zaopatrzony został w bogaty zestaw danych startowych, dzięki czemu rozpoczęcie pracy z programem nie jest czasochłonne, ponadto dzięki mechanizmowi importu danych możliwe jest zaadoptowanie dotychczasowych parametrów pracy (np. definicje bilansu, sprawozdań finansowych, planu kont, itp.),
 • umożliwia automatyczne generowanie zapisów (np. dekretów, pozycji rejestrów, pozycji raportu kasowego lub przelewów) na podstawie zdefiniowanych procedur (szablonów operacji),
 • umożliwia definiowanie użytkowników z uprawnieniami dostępu do określonych modułów programu,
 • funkcja zamknięcia miesiąca zabezpiecza dokumenty księgowe przed zarówno przypadkowymi, jak i celowymi zmianami,
 • dla bezpieczeństwa i ochrony zmagazynowanych danych zainstalowano szereg funkcji zapobiegających zarówno zapamiętywaniu niepoprawnych informacji, jak i odczytywaniu danych przez osoby niepowołane,
 • niezależnie od tej ochrony oprogramowanie wyposażone jest w funkcje kopiowania wszystkich zgromadzonych danych na inne nośniki, (np. płyty CD, dyski twarde), co stanowi cel zabezpieczenia przed utratą danych w przypadku nagłej awarii,
 • oprogramowanie wyposażono w system okien (pomocników kontekstowych) informujących użytkownika o dostępnych w danym momencie funkcjach,
 • e-Deklaracje, umożliwia przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych.

Wymagania systemowe:

 • komputer PC z procesorem klasy Pentium 1GHz lub lepszy
 • pamięć operacyjna RAM: 512MB
 • około 200MB wolnego miejsca na dysku twardym - instalacja (późniejsze zapotrzebowanie jest determinowane przez ilość danych gromadzonych w systemie)
 • system operacyjny: Microsoft Windows XP SP3
 • drukarka laserowa lub atramentowa
 • monitor pracujący z rozdzielczością: 1024x768
 • sieć komputerowa oparta o protokół TCP/IP
 • oprogramowanie współpracuje z serwerem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 - 2014
f t g

Informacje o aktualnych wersjach

HELIOS
wersja z dnia: 11.07.2024

8.1.4 | 12.55_11-07-2024

FLEKS
wersja z dnia: 22.04.2024

2.4.10 | 02.01_03-01-2022

DEMETER
wersja z dnia: 27.08.2014

1.4.1 | 02.66_21-08-2014