Przedsiębiorstwo Projektowania i Wdrażania Informatyki w Rachunkowości, z siedzibą w Pile powstało w 1993 roku i nieprzerwanie prowadzi działalność do dnia dzisiejszego, stale zwiększając liczbę obsługiwanych klientów oraz zakres świadczonych usług.

22 grudnia 2014 roku powołana została spółka kapitałowa ELEWATORSOFT.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536390. Z dniem 1 stycznia 2015 roku ELEWATORSOFT.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła obowiązki związane z dalszym rozwojem i serwisowaniem oprogramowania: "FLEKS", "DEMETER" i "HELIOS".

Głównym naszym celem jest dostarczanie specjalistycznego oprogramowania branży zbożowo - młynarskiej oraz oprogramowania dla działów finansowo - księgowych różnych firm i instytucji.

Systemy: ewidencji obrotu magazynowego i obrotu zbożami obejmują kompleksową obsługę elewatorów zbożowych. W wyniku wieloletnich doświadczeń związanych z obsługą skupu zboża opracowaliśmy elastyczne i wielofunkcyjne programy komputerowe dla tej sfery działalności gospodarczej.

Oferowany przez nas system finansowo - księgowy został wdrożony w ponad tysiącu przedsiębiorstw w całej Polsce. Rozwijamy go i dostosowujemy do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Jest uznawany za prosty i niezawodny w codziennym użytkowaniu program komputerowy, który w znaczący sposób podnosi efektywność pracy.

Zajmujemy się również serwisowaniem dostarczanego przez nas oprogramowania w siedzibie użytkownika, poprzez bezpośrednie wizyty, jak i obsługę zdalną za pomocą sieci Internet.

Zarząd Spółki

  • Robert Kluczewski
    Prezes Zarządu
  • Bożenna Kalinowska-Jurewicz
    Członek Zarządu
  • Paweł Ostaszewski
    Członek Zarządu
f t g

Informacje o aktualnych wersjach

HELIOS
wersja z dnia: 22.05.2024

8.0.0 | 12.38_22-05-2024

FLEKS
wersja z dnia: 22.04.2024

2.4.7 | 02.01_03-01-2022

DEMETER
wersja z dnia: 27.08.2014

1.4.1 | 02.66_21-08-2014